کلاس آموزشی روزانه توچال نمایش بزرگ

کلاس آموزشی روزانه اسنوبرد گروهی با لوازم

کلاس آموزشی اسنوبرد روزانه با لوازم

لوازم شامل اسنوبرد و بوت می باشد.

در پیست های اسکی زیر نظر مربی های فدراسیون اسکی

مدت : ۵ ساعت آموزشی

سطح : مقدماتی تا پیشرفته

تعداد نفرات : ۳ یا ۴ نفر

آموزش در پیست های دیزین و دربندسر ۲۰۰ هزار تومان به مبلغ افزوده خواهد شد.

جزئیات بیشتر

750,000 تومان

اطلاعات بیشتر

هنرجو در صورت تمایل برای خرید لوازم می تواند از مربیان مجموعه مشاوره رایگان دریافت نماید .

در صورت خراب شدن هوا در تعطیل شدن پیست اسکی ساعات آموزشی باقیمانده در روز دیگری انجام خواهد شد .

در صورت هر گونه غیبت هنرجو در روز مقرر هزینه پرداختی عودت نخواهد شد .

مبلغ مورد نظر برای ثبت نام به ازای یک نفر بوده .

11 محصولات مشابه: