فیکس ها
فیکس ها

فیکس اسنوبرد یا Snowboard Binding، وسیله ای است که بر روی اسنوبرد، فیکس شده و کفش مخصوص اسنوبرد در داخل آن قرار می گیرد.

برای مشاهده و خرید فیکس های دست دوم به این قسمت مراجعه فرمایید.

فیکس اسنوبرد یا Snowboard Binding، وسیله ای است که بر روی اسنوبرد، فیکس شده و کفش مخصوص اسنوبرد در داخل آن قرار می گیرد.

برای مشاهده و خرید فیکس های دست دوم به این قسمت مراجعه فرمایید.

بیشتر

فیکس ها در اینجا 10 محصول وجود دارد.