کلاس های آموزشی
کلاس های آموزشی

کلاس های آموزشی اسنوبرد از مبتدی تا حرفه ای زیر نظر مربیان فدراسیون اسکی ، آموزش و آشنايي با حرکات ، نحوه استفاده از لوازم و تجهيزات اسنوبرد.

کلاس های آموزشی در اینجا 12 محصول وجود دارد.