آموزش و مشاوره خرید هرگونه لوازم و تجهیزات اسکی و دیگر ورزش های هیجانی را از ما بخواهید

 • موجود

  پکبج کلاس آموزشی اسنوبرد گروهی با لوازم لوازم شامل اسنوبرد و بوت می باشد. ۳ جلسه در پیست اسکی توچال زیر نظر مربی های فدراسیون اسکی ۱ جلسه در پیست اسکی دیگر زیر نظر مربی های فدراسیون اسکی مدت : ۲۰ ساعت آموزشی سطح : مقدماتی تا پیشرفته نعداد نفرات : ۳ یا ۴

  2,500,000 تومان
 • موجود

  کلاس آموزشی اسنوبرد روزانه با لوازم لوازم شامل اسنوبرد و بوت می باشد. در پیست های اسکی زیر نظر مربی های فدراسیون اسکی مدت : ۵ ساعت آموزشی سطح : مقدماتی تا پیشرفته تعداد نفرات : ۳ یا ۴ نفر آموزش در پیست های دیزین و دربندسر ۲۰۰ هزار تومان به مبلغ افزوده خواهد شد.

  750,000 تومان
 • موجود

  کلاس آموزشی اسنوبرد روزانه در پیست های اسکی زیر نظر مربی های فدراسیون اسکی مدت : ۵ ساعت آموزشی سطح : مقدماتی تا پیشرفته تعداد نفرات : ۲  آموزش در پیست های دیزین و دربندسر ۲۰۰ هزار تومان به مبلغ افزوده خواهد شد.

  450,000 تومان
 • موجود

  پکبج کلاس آموزشی اسنوبرد دو نفره با لوازم لوازم شامل اسنوبرد و بوت می باشد. ۳ جلسه در پیست اسکی توچال زیر نظر مربی های فدراسیون اسکی ۱ جلسه در پیست اسکی دیگر زیر نظر مربی های فدراسیون اسکی مدت : ۲۰ ساعت آموزشی سطح : مقدماتی تا پیشرفته نعداد نفرات : ۲ 

  2,900,000 تومان

محصولات جدید